Soutěže

  Průběh soutěží, pravidla
 

Cílem soutěží je procvičovat zábavnou formou znalosti a dovednosti žáků. Krátkou soutěž lze zařadit kdykoliv během výuky nebo můžeme připravit více úkolů v rámci jedné opakovací hodiny. Žáci mohou spolupracovat v menších skupinkách a řešit dané úkoly ústně i písemně. Učitel vysvětlí pravidla hry a správný postup. Za každou správnou odpověď dostávají žáci body nebo žetony. Podle náročnosti stanovíme počet bodů, které mohou žáci získat. Úkoly by měly být jednoduché, aby hra nezabrala hodně času. Neopomeneme zadat časový limit a průběžně hlásíme, kolik zbývá do konce.
 

 


Hudební výrazy

Čas: 10 minut pro všechny skupinky
Počet účastníků: skupinky po čtyřech žácích
Pomůcky: tabule, křída, žetony
Každé družstvo si vybere jednoho zástupce, který se postaví zády k tabuli. Učitel na tabuli napíše slovo a ostatní ze skupiny mu napovídají tak, aby dotyčný žák slovo uhodl. Časový limit na každé slovo je maximálně půl minuty. Podle pravidel by neměl být v nápovědě kořen slova (na tabuli je kupříkladu napsáno taktovka a žák nesmí napovědět „Pomůcka, pomocí které dirigent taktuje“. Skupiny se během hry střídají.

Příklady slov, které žáci poznávají:
Pomůcka dirigenta. (TAKTOVKA)
Dechový dřevěný nástroj. (FAGOT)
Tanec ve tříčtvrťovém taktu. (valčík)
Na začátku notové osnovy je (HOUSLOVÝ KLÍČ).
Který skladatel zkomponoval cyklus symfonických básní Má vlast? (BEDŘICH SMETANA)
Který skladatel zkomponoval operu Rusalka? (ANTONÍN DVOŘÁK)
Hráč na smyčcový nástroj. (HOUSLISTA)

Která je to písnička?
Čas: 5 - 10 minut
Počet účastníků: skupinky po čtyřech žácích
Pomůcky: kartičky s písněmi, žetony
Na kartičky napíšeme názvy písní. Učitel vytleskává jejich rytmus nebo hraje melodii a žáci poznávají názvy. V další hře žáci dostanou písničku zapsanou v notách, která je rozstříhaná na menší části nebo jednotlivé takty. Podle hrané melodie ji děti skládají ve správném pořadí. Po dokončení úkolu mohou následovat další soutěžní otázky (spočítejte, kolikrát je v písni nota g1, kolik je čtvrťových not, která nota je nejvyšší). Obměnou této soutěže je skládání textu písně.

Poznávání hudebních pojmů
Čas: 10 minut
Počet účastníků: skupinky po čtyřech žácích
Pomůcky: tabule, křída, žetony
Cílem hry je uhodnout hudební výrazy, nástroje, názvy písniček a jména skladatelů. Žáky rozdělíme do skupinek po čtyřech. Na tabuli napíšeme vodorovné čáry, které znázorňují počet písmenek ve slově. Napovíme, co poznáváme (například hráč na dechový dřevěný nástroj). Žáci hádají jednotlivá písmenka, skupiny se střídají. Při uhodnutí písmena jej doplníme. Která skupinka žáků jako první pozná skryté slovo, získá body podle toho, kolik nedoplněných písmenek ve slově zbývá. Starší žáci hádají hudební pojmy bez nápovědy nebo celé věty.

 1. ročník

Odemkne každou skladbu

klíč

Je v každé písničce

nota 

Nehraje se na něj rukama

pedál

Nevadí mu když do něj bouchají

buben

Prut, který má kobylku

smyčec

Není ji slyšet

pomlka

Velká hudební rodina

orchestr

Hráč na hudební nástroj

klavírista

2. - 3. ročník

Níže zpívat nikdo nedokáže

bas  

Velká skupina zpěváků

sbor

Zpívají to samé, ale ne současně

kánon

Dechový dřevěný nástroj

hoboj

Nesmí chybět u táboráku

kytara

Dva bratři v orchestru

tympány

Pomůcka dirigenta

taktovka

Hráči na hudební nástroje

bubeníci

Písnička o rostlině

Na tom pražským mostě

4. - 5. ročník

Italský skladatel

Vivaldi

Zkomponoval operu Rusalka

Dvořák

Hráč, který dokonale ovládá hru na nástroj

virtuóz

Hlas mezi tenorem a basem

baryton  

Hudební skladatel Leoš

Janáček

Housle mají

čtyři struny

Název písničky

Severní vítr

Hudební trojúhelník

triangl

Hudebník, který nikdy nehraje

dirigent


Obměna této hry spočívá v rozluštění hudební věty. Narozdíl od předchozí soutěžní hry skupinky získávají body za každé uhodnuté písmenko. Výjimkou jsou samohlásky, které jsou za dva body, bez ohledu na počet písmen ve větě.
Tato soutěžní hra je zaměřena na zapamatování významu hudebních výrazů. Jejich znalost je důležitá k osvojení dalších poznatků ze světa hudby.

Tajné heslo
Čas: 10 - 15 minut
Počet účastníků: skupinky po čtyřech žácích
Pomůcky: barevné papíry s hudebními pojmy, žetony
Napíšeme hudební pojmy na papíry v různých barvách, zatočíme je do ruličky a umístíme na různá místa ve třídě. Každá skupinka hledá v časovém limitu pouze výrazy ve své barvě. Nakonec papírky rozbalí a snaží se uhádnout slovo, které se vztahuje ke všem pojmům. V konkrétním příkladě mají žáci před sebou šest pojmů: partitura, posluchač, symfonický orchestr, koncert, rytmus, potlesk – pomocí uvedených nápověd uhodli slovo DIRIGENT.

Nástrojová skládačka
Čas: 10 minut
Počet účastníků: skupinky po čtyřech žácích
Pomůcky: rozstříhaný obrázek hudebního nástroje, žetony
Žáci mají za úkol složit obrázek hudebního nástroje formátu A4, který je rozstříhaný na několik menších dílků. Body získávají všechny skupinky, které úkol dokončí v časovém limitu. Příklad: vítězná skupinka získá šest žetonů, druzí dostanou čtyři a třetí v pořadí obdrží dva žetony. Obdobou této hry je skládání obrázku, na kterém je více nástrojů. Po dokončení úkolu žáci doplní názvy nástrojů na samostatný list.

Hudební křížovka
Čas: 10 minut

Počet účastníků: skupinky po čtyřech žácích
Pomůcky: tvrdý papír (z něj vystřižena písmenka), žetony
Z tvrdého papíru zhotovíme písmenka, která vložíme do balíčků. Každá skupina dostane přibližně 100 písmen. Žáci mají za úkol složit křížovku pouze z hudebních slov, všechna slova se musí křížit. Je třeba žáky upozornit (nejlépe přepsáním na tabuli tohoto vzoru - špatně - správně):

správně:                                                                               špatně:

 

 

 

 

A

 

 

F

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

E

G

A

T

O

 

 

 

O

P

U

S

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

G

 

 

 

 

 

T

R

I

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

A

L

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstatou je, aby vodorovně ani svisle nevznikly neúplné výrazy, které nic neznamenají, ani z nich nelze vytvořit další slovo (druhá křížovka - PRL, UIT). Po dokončení úkolu žáci čtou slova z křížovky a určují jejich význam. Tím si lépe zapamatují hudební pojmy a názvy.

Hudebně - vědomostní kvíz
Čas: 10 minut
Počet účastníků: skupinky po čtyřech žácích
Pomůcky: kolečka s písmeny A, B,C, žetony
Z tvrdého papíru vyrobíme tři kolečka o průměru 25 cm. Na každé napíšeme jedno písmeno (A, B, C) a připevníme je na krátkou tyčku. Tato písmena představují odpovědi na otázky, z nichž jsou dvě chybné a jedna správně. Učitel ústně pokládá otázky a ke každé uvede tři možné odpovědi. Žáci se poradí a následně jeden z nich ukáže správnou odpověď.
Tato soutěž se neorientuje pouze na znalosti žáků, ale je postavena na vzájemné komunikaci ve skupině.

 

 

Co je to - hádáme předměty
Čas: 5 - 10 minut
Počet účastníků: skupinky po čtyřech žácích
Pomůcky: části hudebních nástrojů, žetony

 

 

Předmět, který vidíte je:

a) část houslí – takzvaná kobylka přes kterou jdou struny
b) trsátko pro kytaru
c) příchytka k pultu, aby nepadaly noty

a) část pozounu zvaná snižec
b) plátek ke klarinetu

c) část divadelního kukátka

a) úchytka na noty pro hráče vojenské kapely, který zároveň pochoduje
b) podbradník pro violoncello

c) část houslí zvaný podbradník

Co je to?

a) část kontrabasu - bodec
b) část varhan
c) úchytka na blánu tympánu

Melodie z pohádek
Čas: 5 - 10 minut
Počet účastníků: skupinky po čtyřech žácích
Pomůcky: kartičky s názvy pohádek, žetony
Uslyšíte několik ukázek. Kdo pozná přesný název pohádky, dá před sebe správnou kartičku. Tato soutěž zaujme i žáky vyšších ročníků, kde volíme náročnější ukázky a názvy ukázek se zapisují (bez kartiček a bez nápovědy).

Další soutěže:
Napište během časového limitu co nejvíce hudebních slov (jakékoliv výrazy, hudební nástroje nebo slova od daného písmene).
Napište nejdelší hudební slovo.
Vytleskám rytmus známé písničky. Kdo nejrychleji uhodne její název?
Napište nejvíce zpěváků, zpěvaček a skupin z populární hudby.
Poznejte podle hudební ukázky název pohádky.
Poznejte podle ukázky název hudebního nástroje.
Kdo nejdéle vydrží zpívat jeden tón?
Žák si vybere kartičku s hráčem na hudební nástroj a předvede ho formou pantomimy. Ostatní ve skupině hádají, na jaký nástroj hraje.
Žáci skládají hudební nástroje ze špejlí, drátků, knoflíků, vaty a jiných materiálů.
Žákům dáme otázku, která má v odpovědi číselný údaj (například rok narození skladatele Bedřicha Smetany). Odpověď tipují a učitel pouze doplňuje více - méně. Tím se ke správné odpovědi postupně dostávají. Jednotlivé skupinky se v tipování střídají a bod získá družstvo, které uhodne správnou odpověď.